Op de chat praat je met een medewerker van het CLB. Je kan je verhaal verstellen, een vraag stellen, ... of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

Het Vrij CLB Roeselare is maandag 17 juni uitzonderlijk een volledige dag gesloten dit omwille van een personeelsvergadering.
In dringende gevallen kan er telefonisch contact opgenomen worden op het algemeen nummer: 051.259.700.

Juni 2019
De nieuwe niewsbrief van het Vrij CLB Roeselare is er.
Lees de nieuwsbrief na op deze pagina

Waarom een systematisch contact in het eerste kleuter?

Dit systematisch contact (onderzoek) kadert in de verandering van 7 systematische contactmomenten naar 5 systematische contactmomenten volgens het nieuwe decreet. Meer uitleg zie hier.
Het CLB wenst een continuïteit van zorg te vormen met Kind en Gezin.
Daarnaast willen wij de ouders ook meer betrekken bij onze werking. Ouders worden gestimuleerd om vragen en zorgen te delen met ons en samen met ons naar oplossingen te zoeken.
Het vormt een eerste kennismaking met het CLB wat op termijn een positieve invloed zal hebben op onze verdere contacten.
Daarom streven wij er naar zoveel mogelijk kleuters met ouders op het CLB te zien.

Indien uw kind in het 1ste kleuter zit volgt er een brief die via school tot bij u komt met meer uitleg en welke data u een afspraak kan maken. Deze brieven zal u krijgen in de loop van komende maanden, ten laatste in mei '19.

Meer informatie over de inhoud van dit systematisch contact vindt u hier.

 

De nieuwe CLB folders voor ouders is er. Alsook flyers voor leerlingen - klik en lees meer.