Flyers leerlingen

 

Het CLB werkt samen met de school maar is neutraal en onafhankelijk.
Het is een veilige plek waar je in vertrouwen terecht kan met je vragen en problemen.
Artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen. Jouw welzijn staat steeds centraal.

Voor meer informatie, download flyers ‘slecht in je vel’, ‘haar in de boter’ en ‘storm in je hoofd’
Tekst alleen…
Voor de Arabische versie, klik hier….
Voor de Turkse versie, klik hier….

Folders ouders

Het CLB werkt samen met de school maar is neutraal en onafhankelijk.
Het is een veilige plek waar u in vertrouwen terecht kan met uw vragen en problemen.
Artsen, maatschappelijk werkers, opvoedkundigen, psychologen en verpleegkundigen werken er samen. Het welzijn van de leerling staat steeds centraal

Voor meer informatie, download deze folder

Voor een vertaling in het Arabisch, klik hier.

Voor een vertaling in het Turks, klik hier.

Systematische contacten

De doelstelling van de systematische contactmomenten is om alle leerlingen een regelmatig aanbod te bieden. We integreren daarom een overgangsjaar tussen het oude en het nieuwe systeem. Zo vermijden we dat bepaalde leerlingengroepen voor een lange tijd geen aanbod krijgen. Dit werd netoverstijgend beslist. We wijken dus voor één schooljaar af van het nieuwe schema.

Organisatie van de systematische contacten in het basisonderwijs

Er zijn in totaal nog 4 momenten voorzien i.p.v. 5 momenten zoals de vorige schooljaren.
Nieuw is de werking van het systematisch contact van het 1ste kleuter, samen met de ouders, in het CLB.
Dit contact (onderzoek) omvat:
Verpleegkundige: Lengte, gewicht, visus, corneareflexbeeldjes, gehoor op indicatie (door een spelaudiometrie). Ook een gesprek met de ouders.
Arts: interpretatie medische voorgeschiedenis in K & G dossier, vaccinatiestatus, indaling testes, houding en andere elementen op vraag en een gesprek met ouders. Het is de bedoeling om een inschatting te maken van risico’s en beschermende factoren met betrekking tot de gezondheid, groei en ontwikkeling van de kleuter.


Voor het schooljaar 2018-2019 is een overgangsjaar voorzien, zie deze tabel

Contact

Waar

Arts

Pmw

1e KO

In CLB/school met ouders

Ja

Ja

2e KO

Op school (enkel nog 18-19)

Standby

Ja

1e LO

Op CLB

Standby

Ja

4e LO

Niet uitvoeren, vanaf 19-20 wel

6e LO

Beperkt contact in 18-19, (op school)

vanaf 19-20 volledig systematisch contact

Op CLB

Standby

Ja

Organisatie van de systematische contacten in het secundair onderwijs

Leerlingen uit het eerste secundair krijgen een beperkt en vrijblijvend aanbod. Deze leerlingen zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit. Door de wijziging zouden zij een lange periode geen aanbod krijgen (tussen het vijfde leerjaar en het derde secundair). Deze periode is te lang. Het beperkte aanbod van het eerste secundair (namelijk meten ) zou kunnen georganiseerd worden tijdens het vaccinatiemoment van het HPV vaccin. Andere opties kunnen samen beken worden

De ouders worden van deze verandering op de hoogte gebracht via een infobrief. De bedoeling zou zijn dat de school deze infobrief digitaal vb via smartschool aan de ouders kenbaar maakt.

Het aanbod in het derde secundair is een contactmoment zoals voorheen.

Contact

Waar

Arts

Pmw

1e SO

Op school (enkel nog 18-19)

ja

nee

3e SO

In CLB

ja

ja

Gezien er slechts 1 volledig contactmoment (3de secundair) meer is gedurende de volledige secundaire schoolloopbaan vinden wij het dan ook zeer belangrijk om van dit contactmoment maximaal gebruik te maken. Het is de bedoeling de leerlingen de kans te geven ook hun psychosociaal functioneren aan bod te brengen en de leerlingen voldoende ruimte en tijd te geven om hun vragen te stellen.

Oudervragenlijsten

Er wordt per systematisch contact een oudervragenlijst meegegeven, dit ter voorbereiding van het contact. U kan ze hier terugvinden:

 

Visie en beleid
 

Opdracht: leerlingen begeleiden in hun functioneren op school en in de maatschappij.

Mission statement: Het CLB werkt…

  1. onafhankelijk en stelt het belang van de leerling centraal
  2. leerling- en schoolnabij
  3. kosteloos
  4. subsidiair
  5. multidisciplinair
  6. binnen de regels van het beroepsgeheim en ontwikkelt een deontologisch code
  7. met respect voor het pedagogisch project van de school
  8. netoverstijgend samen (verplicht vanaf 2023)
De Centra voor Leerlingenbegeleiding ondersteunen de leerlingen, hun ouders, de leerkrachten en de schooldirecties in alle Nederlandstalige scholen van hun werkgebied bij het verhogen van het welbevinden van de leerlingen. Zij gaan daarbij uit van de vragen en problemen van de leerlingen.
Zij begeleiden de leerlingen door nieuwe perspectieven te openen in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen en volgen systematisch of vraaggestuurd de gezondheid en het welbevinden van de leerlingen op.
De Centra werken samen met de leerlingen, de ouders, de leerkrachten, de scholen en andere betrokken instanties in vier domeinen: het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, de preventieve gezondheidszorg en het psychisch en sociaal functioneren.
De Centra garanderen door hun teamwerking een multidisciplinaire aanpak in deze vier domeinen. Zij doen onderzoek, verstrekken informatie en advies en begeleiden, op vraag van leerlingen, ouders, leerkrachten of schooldirecties en dit, waar nodig, in samenwerking met externe diensten.

 

Beleidsplan

De krachtlijnen van het beleid van het CLB van Roeselare worden vastgelegd een een beleidsplan. Het Beleidsplan 2013-2020 kan u hier downloaden. Indien u een papieren versie wenst kan u deze aanvragen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van het adres waarop u dit wenst te ontvangen.
Ieder schooljaar wordt een beleidsjaarplan opgemaakt die concreet de doelstellingen omvat wat dit schooljaar aangepakt wordt. Beleidsjaarplan 2019 vindt u hier.Activiteitenverslag

Jaarlijks wordt een activiteitenverslag opgemaakt dat een beeld geeft van de werking van het centrum voor het voorbije schooljaar. Dit werkingsverslag bevat ook cijfermateriaal over de registratie van de activiteiten. Voor het schooljaar 2017-2018 kan u het activiteitenverslag hier downloaden.
Indien u een papieren versie wenst, kan u deze aanvragen door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met vermelding van het adres waarop u dit wenst te ontvangen.


 

Klachtenmanagement

Het Vrij CLB van Roeselare streeft naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Hierbij proberen we tot een werkbare oplossing te komen voor uw zorgvragen.
Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over een aspect van onze dienstverlening.
Het volgende document geeft meer uitgebreide informatie.
E-nieuwsbrief

Het CLB communiceert actief en rechtstreeks met z'n cliënten! Vier à vijf keer per jaar versturen we naar de scholen een nieuwsbrief. Die bevat relevant nieuws door eigen medewerkers voorgeselecteerd en bewerkt werd op maat de scholen: nieuws vanuit eigen CLB, recente ontwikkelingen, inspelen op media, nieuwe wetgeving, praktische tips…

Mag ik vragen aan de directies om de nieuwsbrief te verspreiden onder de leerkrachten. Leerkrachten die het wensen, kunnen de nieuwsbrief ook rechtstreeks en individueel ontvangen. Daarvoor volstaat het om een bericht te sturen aan onze documentalist, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met als onderwerp: “abonnement nieuwsbrief CLB”. De directeur kan ook een lijst bezorgen met alle e-mail adressen van het lerarenkorps, zodat alle leerkrachten de nieuwsbrief ontvangen, natuurlijk na toestemming van de betrokkenen.

april 2020 --> NIEUW nieuwsbrief 2020.05
maart 2020 nieuwsbrief 2020.04
februari 2020 nieuwsbrief 2020.03
december 2019 nieuwsbrief 2020.02
september 2019 nieuwsbrief 2020.01
juni 2019 nieuwsbrief 2019.04
februari 2019 nieuwsbrief 2019.03
december 2018 nieuwsbrief 2019.02
september 2018 nieuwsbrief 2019.01
mei 2018 nieuwsbrief 2018.05
maart 2018 nieuwsbrief 2018.04
december 2017 nieuwsbrief 2018.03
november 2017 nieuwsbrief 2018.02
september 2017 nieuwsbrief 2018.01
juni 2017 nieuwsbrief 2017.06
mei 2017 nieuwsbrief 2017.05 (voor directies)
maart 2017 nieuwsbrief 2017.04
januari 2017 nieuwsbrief 2017.03
december 2016 nieuwsbrief 2017.02
september 2016 nieuwsbrief 2017.01
CLB en je rechten

Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij kan met vragen zitten of hulp nodig hebben. Soms kunnen ouders of vrienden helpen, maar in andere situaties heb je contact met een organisatie in de jeugdhulp, zoals het CLB. Wanneer je hulp krijgt, wordt niet alles boven jouw hoofd of dat van je ouders beslist. Ook JIJ hebt rechten tijdens de hulpverlening!

Uitleg

Als het CLB iets voor je doet, zal je altijd eerst uitleg krijgen over de hulp die we geven. We luisteren naar je en kijken of we iets voor je kunnen doen.
Kunnen we je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen.

Inspraak

Als we iets voorstellen, mag je daar altijd jouw mening over geven. Wij vinden het ook toffer als we samen beslissen wat we zullen doen.
We vragen jou ook toestemming om dingen te bespreken of om met jou te mogen werken.
Als je 12 geworden bent, mag je daar meestal zelf over beslissen.
Ben je jonger dan 12, dan beslissen je ouders voor je, maar luisteren we toch ook naar jou, hoor!

Hulp in vertrouwen

Als CLB-medewerker zijn we gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat we geen informatie mogen uitwisselen zonder toestemming van het kind en/of de ouders.
Als wij sterke vermoedens hebben dat de veiligheid van het kind in gevaar is, kunnen we ons beroepsgeheim doorbreken in belang van het kind.

Je dossier

Kom je bij ons met een vraag of voor hulp, dan maken we een dossier. Dat is een map waarin we alles schrijven wat we nodig hebben om jou te helpen. Steeds vaker gebeurt dat op de computer. We houden ons uiteraard aan enkele regels.

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen ze met discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim en de Wet op de Privacy.

Vanaf 12 jaar mag je als “bekwame minderjarige” je dossier inkijken. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Dat gebeurt dan wel altijd met een gesprek om uitleg te geven.

Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier inkijken. Het recht op inzage geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier.
Je dossier wordt 10 jaar na de laatste het laatste medisch consult bewaard en 15 jaar als je buitengewoon onderwijs volgt.

 

Filmpje rechten in de jeugdhulp

Bekijk het filmpje van de kinderrechtswinkel over "rechten in de jeugdhulp".