Vanaf 1 september 2018 vindt u hier de recentste bijlagen bij de beleidscontracten van de scholen. Deze bijlagen zijn geldig tot en met 31/08/2019.
Klachtenprocedure: externe geschillen als bijlage voor de beleidscontracten.


BASISONDERWIJS

 • Maatregelen door de school te treffen bij besmettelijke ziekten
 • Stappenplan leerplicht begeleiding
 • Preventie van bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) op school
 • Luizenstappenplan
 • Draaiboek Studiekeuzebegeleiding 6e leerjaar
 • Rol CLB bij overstap kleuteronderwijs =>lager onderwijs (schematische voorstelling)
 • Rol CLB bij overstap lager onderwijs =>secundair onderwijs (schematische voorstelling)
 • Stroomdiagram vermoeden van kindermishandeling
 • Stroomdiagram bij acute situatie van kindermishandeling

 

BUITENGEWOON BASISONDERWIJS

 • Maatregelen door de school te treffen bij besmettelijke ziekten
 • Stappenplan leerplicht begeleiding
 • Preventie van bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) op school
 • Luizenstappenplan
 • Draaiboek Studiekeuzebegeleiding 6e leerjaar
 • Rol CLB bij overstap kleuteronderwijs =>lager onderwijs (schematische voorstelling)
 • Rol CLB bij overstap lager onderwijs =>secundair onderwijs (schematische voorstelling)
 • Stroomdiagram vermoeden van kindermishandeling
 • Stroomdiagram bij acute situatie van kindermishandeling

 

SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Maatregelen door de school te treffen bij besmettelijke ziekten
 • Stappenplan leerplicht begeleiding
 • Preventie van bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) op school
 • Luizenstappenplan
 • Rol CLB bij overstap naar deeltijds beroeps secundair onderwijs (schematische voorstelling)
 • Rol CLB bij overstap huisonderwijs + vrijstelling examencommissie (schematische voorstelling)
 • Stroomdiagram vermoeden van kindermishandeling
 • Stroomdiagram bij acute situatie van kindermishandeling

BUITENGEWOON SECUNDAIR ONDERWIJS

 • Maatregelen door de school te treffen bij besmettelijke ziekten
 • Stappenplan leerplicht begeleiding
 • Preventie van bloedoverdraagbare aandoeningen (BOA) op school
 • Luizenstappenplan
 • Rol CLB bij overstap naar deeltijds beroeps secundair onderwijs (schematische voorstelling)
 • Rol CLB bij overstap huisonderwijs + vrijstelling examencommissie (schematische voorstelling)
 • Stroomdiagram vermoeden van kindermishandeling
 • Stroomdiagram bij acute situatie van kindermishandeling