CLB en je rechten

Iedereen heeft wel eens kleine of grote problemen. Ook jij kan met vragen zitten of hulp nodig hebben. Soms kunnen ouders of vrienden helpen, maar in andere situaties heb je contact met een organisatie in de jeugdhulp, zoals het CLB. Wanneer je hulp krijgt, wordt niet alles boven jouw hoofd of dat van je ouders beslist. Ook JIJ hebt rechten tijdens de hulpverlening!

Uitleg

Als het CLB iets voor je doet, zal je altijd eerst uitleg krijgen over de hulp die we geven. We luisteren naar je en kijken of we iets voor je kunnen doen.
Kunnen we je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen.

Inspraak

Als we iets voorstellen, mag je daar altijd jouw mening over geven. Wij vinden het ook toffer als we samen beslissen wat we zullen doen.
We vragen jou ook toestemming om dingen te bespreken of om met jou te mogen werken.
Als je 12 geworden bent, mag je daar meestal zelf over beslissen.
Ben je jonger dan 12, dan beslissen je ouders voor je, maar luisteren we toch ook naar jou, hoor!

Hulp in vertrouwen

Als CLB-medewerker zijn we gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat we geen informatie mogen uitwisselen zonder toestemming van het kind en/of de ouders.
Als wij sterke vermoedens hebben dat de veiligheid van het kind in gevaar is, kunnen we ons beroepsgeheim doorbreken in belang van het kind.

Je dossier

Kom je bij ons met een vraag of voor hulp, dan maken we een dossier. Dat is een map waarin we alles schrijven wat we nodig hebben om jou te helpen. Steeds vaker gebeurt dat op de computer. We houden ons uiteraard aan enkele regels.

In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding. We behandelen ze met discretie en zorgvuldigheid. We houden ons aan het beroepsgeheim en de Wet op de Privacy.

Vanaf 12 jaar mag je als “bekwame minderjarige” je dossier inkijken. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Dat gebeurt dan wel altijd met een gesprek om uitleg te geven.

Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders het dossier inkijken. Het recht op inzage geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier.
Je dossier wordt 10 jaar na de laatste het laatste medisch consult bewaard en 15 jaar als je buitengewoon onderwijs volgt.

 

Filmpje rechten in de jeugdhulp

Bekijk het filmpje van de kinderrechtswinkel over "rechten in de jeugdhulp".