Onze werking

Voor al onze cliënten: leerlingen (-12) & jongeren (+12), ouders, scholen, netwerkpartners, collega's, ...

Als jongere denk je soms wat is het CLB? Waarvoor kan je bij het CLB terecht? Waarvoor moet je naar het CLB? Hoe gaan we te werk?
  • Het CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding. We zijn er voor leerlingen, ouders, school en netwerkpartners. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen.
   Je kan bij het CLB met heel wat vragen terecht. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding. Indien je jongere bent dan 12 jaar, doen we doen dit echter niet zonder de toestemming van je ouders.
  • Je kan bij het CLB terecht
   • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
   • als het te moeilijk is in klas
   • voor info en hulp bij je studiekeuze
   • als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam…
   • met vragen over inentingen - zie luik vaccinaties
  • Je moet naar het CLB voor
   • systematische contacten - zie uitgebreid
   • als je te vaak afwezig bent op school
   • als je 'ondersteuning' nodig heeft of overstap maakt naar buitengewoon onderwijs
   • als je huisonderwijs volgt
   • ...
Het CLB leeft met je mee
 • Hoe gaan we te werk?

 

Als ouder denk je soms wat is het CLB? Waarvoor kan je bij het CLB terecht? Waarvoor moet je naar het CLB? Hoe gaan we te werk?

-- in opbouw --

 • Het CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding. We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kan bij het CLB met heel wat vragen terecht. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding. We doen dit echter niet zonder jullie toestemming.

 • We bekijken samen met jou en je kind welke hulp nodig is. We geven uitleg over de hulp die je kind krijgt. Als ouder, maar ook als kind, mag je hierover altijd zeggen wat je denkt. Heb je een opmerking, praat er dan over met je CLB-medewerker. Kunnen we je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen. In het CLB hebben we beroepsgeheim. Dit betekent dat we niet zomaar alles aan iedereen mogen vertellen. We spreken met jou en je kind af wat we aan anderen zeggen en wat niet. Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Heb je vragen over het dossier van je kind? Wil jij of je kind het dossier inkijken? Praat erover met je CLB-medewerker. In het CLB werken we in teams. Die bestaan uit artsen, verpleegkundigen, psychologen/pedagogen en maatschappelijk werkers.