Onze werking

 

Voor al onze cliënten: leerlingen (-12) & jongeren (+12), ouders, scholen, netwerkpartners, collega's, ...

Het CLB leeft met je mee
Als jongere denk je soms "wat is het CLB"?
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Waarvoor moet je naar het CLB?
Hoe gaan we te werk?

 

  • Het CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. We zijn er voor leerlingen, ouders, school en netwerkpartners. We werken nauw samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen.
   Je kan bij het CLB met heel wat vragen terecht. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding.

  • Je kan bij het CLB terecht
   • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt
   • als het te moeilijk is in klas
   • voor info en hulp bij je studiekeuze
   • als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam…
   • met vragen over inentingen - zie vaccinaties
  • Je moet naar het CLB voor
   • systematische contacten - zie systematische contacten
   • als je te vaak afwezig bent op school
   • als je 'ondersteuning' nodig hebt of de overstap maakt naar buitengewoon onderwijs
   • als je huisonderwijs volgt
   • ...

  • Hoe gaan we te werk?
   • via de school (leerlingbegeleiding, klastitularis, vertrouwenspersoon) kan je een vraag stellen die bij ons verder opgevolgd wordt
   • tijdens de systematische contacten is er ruimte om vragen te stellen aan onze medewerkers (arts, verpleegkundige)
   • je kan vrijblijvend contact opnemen via telefoon, mail of je kan spontaan langs komen tijdens onze openingsuren
   • via de CLB Chat kan je anoniem je vraag stellen aan onze medewerkers
   • indien we je niet kunnen helpen, kijken we samen waar je wel terecht kan met je vragen
   • Belangrijk: Onze CLB-medewerkers zijn bij wet gebonden aan het beroepsgeheim. Zij mogen informatie die ze in vertrouwen hebben verkregen, niet zonder uitdrukkelijke toestemming met anderen delen.
 

 

Als ouder denk je soms wat is het CLB?
Waarvoor kan je bij het CLB terecht?
Hoe gaan we te werk?
  • Het CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding.

   We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken nauw samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kan bij het CLB met heel wat vragen terecht. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding.

  • Waarvoor kan je bij het CLB terecht? - Lees meer in onze CLB-folder
   Je kan in het CLB terecht met allerlei vragen rond bijvoorbeeld studiekeuze, wanneer je vragen hebt rond probleemgedrag of als je merkt dat je kind zich niet goed voelt in zijn vel (faalangst, stress, pestproblemen, spijbelen...). Ook als er problemen zijn met de gezondheid van je kind (bv. groeistoornissen, overgewicht, drugsproblematiek,...) kan je aankloppen bij onze medewerkers. 
  • Hoe gaan we te werk
   • We bekijken samen met jou en je kind welke hulp nodig is.
   • We geven uitleg over de hulp die je kind krijgt. Als ouder, maar ook als kind, mag je hierover altijd zeggen wat je denkt.
   • Heb je een opmerking, praat er dan over met je CLB-medewerker.
   • Kunnen we je niet helpen, dan leggen we uit waar je wel hulp kan krijgen.
   • In het CLB hebben we beroepsgeheim. Dit betekent dat we niet zomaar alles aan iedereen mogen vertellen. We spreken met jou en je kind af wat we aan anderen zeggen en wat niet.
   • Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Heb je vragen over het dossier van je kind? Wil jij of je kind het dossier inkijken? Praat erover met je CLB-medewerker.
   • In het CLB werken we in teams. Die bestaan uit artsen, verpleegkundigen, psychologen/pedagogen en maatschappelijk werkers.