Vaccinatie door CLB

WAAROM VACCINEREN ?

Niemand staat om een spuitje te springen. Toch is zich laten vaccineren belangrijk om bepaalde ziekten met grote gevolgen te vermijden. Zelfs al is dat tegen een aantal ziekten waarvan we nog zelden horen. Sommige van deze ziekten komen dankzij de vaccinaties nog zelden voor, maar ze zijn nog niet uitgeroeid.

WELKE VACCINS EN TOESTEMMING

Samen met de huisarts staat het CLB in voor het vaccineren van de meeste jongeren. Vooraleer uw kind een spuitje bij ons ontvangt, wordt uw toestemming gevraagd. De vaccinaties worden gratis door het CLB geplaatst.
Op volgende momenten biedt het CLB vaccinaties aan:

Wist je dat…

PIJN BIJ HET VACCINEREN EN BIJWERKINGEN

Geen enkele ouder ziet graag dat zijn kind een prikje krijgt. Doch met een paar simpele trucjes wordt het prikje niet meer zo pijnlijk ervaren.

Lichte reacties op inentingen zijn normaal. Na elk toegediend vaccin krijgt de leerling een infobriefje mee met de mogelijke bijwerkingen.