Als mensen seksueel getinte beelden of foto’s van zichzelf of anderen maken, verzenden, ontvangen of delen, noemt men dat sexting.

Het begrip ‘sexting’ is een samenstelling van de Engelse termen ‘sex’ (seks) en ‘texting’ (sms’jes verzenden). Door de snelle ontwikkeling van gsm en andere technologieën, is sexting niet meer beperkt tot het verzenden van sms’jes. Seksueel getinte beelden en video’s kunnen ook via toepassingen op computers en smartphones gemaakt en doorgestuurd worden (zoals chatprogramma’s, dating- en andere apps of sociaalnetwerksites). test

De meeste jongeren gebruiken apps op de smartphone om aan sexting te doen. Ze vinden het gemakkelijk om zo beelden of foto’s te nemen en door te sturen. Bovendien hoeven ze hun smartphone ook niet met gezinsleden te delen, wat met tablets of computers soms wel het geval is.

Verschillende vormen en gradaties van sexting komen voor bij kinderen, jongeren en volwassenen. Bij jongeren maakt dit deel uit van hun seksuele ontwikkeling en relatievorming. Meestal gebeurt dit probleemloos. Maar het is een terechte bezorgdheid van opvoeders dat jongeren soms toch slachtoffer of pleger kunnen worden van online misbruik.

Afgelopen twee jaar stelden wij vanuit CLB vast dat er in heel veel secundaire scholen een toename is van problemen mbt sexting.

Vooral meisjes voelen zich vaak door hun peers onder druk gezet om seksueel getinte foto’s te maken en door te sturen. Dit beeldmateriaal wordt dan vaak viraal gedeeld en dit kan leiden tot reputatieschade en pesterijen.
Vanuit het CLB proberen wij al vele jaren in te spelen op de problemen die zich stellen mbt de ontwikkeling van identiteit en maturiteit (signaalfunctie). Het werd dus tijd om aandacht te besteden aan dit thema en dit zowel vanuit preventieve en curatieve hoek.

Hoe ga jij hiermee om als opvoeder/leerkracht? Hoe neem je die online wereld mee in de opvoeding of in de lessen seksuele vorming? Wat is de wetgeving met betrekking tot sexting? Hoe kunnen we ons schoolbeleid hierop afstemmen? Hoe reageer je als er zich een incident voordoet op school?
Eén van de kaders waarbinnen onderwijs en CLB samenwerken, is het zorgcontinuüm. Het bestaande materiaal met betrekking tot sexting hebben we aan de hand van dit kader geordend. In het stroomdiagram kan je via bijlagen verder klikken naar wat je nodig hebt op preventief en curatief vlak.

Sexting.be Er worden ook linken gelegd naar bruikbaar materiaal op de zeer interessante website: www.sexting.be.