Signaalfunctie

Afgelopen drie jaar stelden wij vanuit CLB vast dat er in heel veel secundaire scholen een toename is van problemen mbt sexting. Klik hier (apart document) als je wat meer toelichting mbt dit begrip wenst.

Vooral meisjes voelen zich vaak door hun peers onder druk gezet om seksueel getinte foto’s te maken en door te sturen. Dit beeldmateriaal wordt dan vaak viraal gedeeld en dit kan leiden tot reputatieschade en pesterijen. Vanuit het CLB proberen wij al vele jaren in te spelen op de problemen die zich stellen mbt de ontwikkeling van identiteit en maturiteit (signaalfunctie). Het werd dus tijd om aandacht te besteden aan dit thema en dit zowel vanuit preventieve en curatieve hoek.

Ondersteuningsmateriaal voor school, CLB, leerling en ouders

Eén van de kaders waarbinnen onderwijs en CLB samenwerken, is het zorgcontinuüm. Het bestaande materiaal met betrekking tot sexting hebben we aan de hand van dit kader geordend.

Die ordening resulteerde in een stroomdiagram.

Als je dit stroomdiagram opent kan je via bijlagen verder klikken naar wat je nodig hebt op preventief en curatief vlak.

Er worden ook linken gelegd naar bruikbaar materiaal op de zeer interessante website www.sexting.be.

De documenten, materialen, stappenplannen en linken zijn vooral ondersteunend voor de opvoeder/leerkracht en willen een antwoord bieden op volgende vragen:

  • Hoe neem je die online wereld mee in de opvoeding of in de lessen seksuele vorming?
  • Wat is de wetgeving met betrekking tot sexting?
  • Hoe kunnen we ons schoolbeleid hierop afstemmen?
  • Hoe reageer je als er zich een incident voordoet op school?